Menu
Your Cart

Privacy Policy

Privacy Policy


Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruikmaakt van de website van KanopoloShop. Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden,  welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.


Verantwoordelijkheid

KanopoloShop is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Hiertoe worden de richtlijnen van de algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in echt genomen.


Welke gegevens en waarom

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt of gebruikmaakt van onze site. Deze gegevens omvatten:


 • contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer,  bezorg- en factuuradres;
 • login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
 • persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;
 • betalings- of credit card gegevens;
 • persoonlijke voorkeuren, waaronder uw verlanglijst en marketing- en cookievoorkeuren.
 • sociale netwerkinformatie, inclusief accountgegevens en alle informatie afkomstig van uw openbare posts over KanopoloShop of uw contacten met ons.
 • Apparaat-ID´s, oproepstatus, netwerktoegang, opslag-informatie en accu-informatie; en
 • Cookies, IP-adressen, verwijzende kopteksten, gegevens die uw internetbrowser en de versie ervan identificeren en web beacons en tags.


Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

KanopoloShop gebruikt uw persoonsgegevens als volgt:


Om de functies van de site en diensten die u vraagt te leveren

Wanneer u onze site gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren.  Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op Canoepolo.Shop, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.


Om informatie over onze producten en diensten mee te delen en voor andere promotiedoeleinden

Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, diensten en andere promoties van KanopoloShop. Nadat u toestemming hebt verleend, kunt u zich op elk moment afmelden.


Indien u een bestaande klant bent (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons hebt geplaatst) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen over producten of diensten (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.


Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies.  We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze site te beheren.


Om de rechten, eigendom of veiligheid van KanopoloShop of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze site gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.


Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze site en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen.  Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van Canoepolo.Shop producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren in onze (digitale) etalages.  


Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.


Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze site.

 • Indien u producten van onze site koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen.
 • Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.


Beheren van uw persoonsgegevens

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonsgegevens verzamelt of deelt.  Uw mobiele toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan beheren.  Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken.   


Delen van uw persoonsgegevens

In beginsel zal KanopoloShop uw persoonsgegevens alleen delen met derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens KanopoloShop, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen van producten als ook hosting. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast zullen wij uw gegevens met andere derden delen voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze site of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van onze site en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak). Tot slot kunnen uw gegevens met overigen derden worden gedeeld wanneer u daar zelf toestemming voor geeft.


Bescherming van uw persoonsgegevens

KanopoloShop maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling, om uw persoonsgegevens te beveiligen. 


Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren. Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw KanopoloShop account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).


Uw rechten als klant

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken of om bekende gegevens te verwijderen.


Cookies

Wanneer u onze site gebruikt, verzamelt KanopoloShop informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii)  de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze site, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL's.


Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de site door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de site, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze site te verbeteren. In het algemeen zijn er vier categorieën cookies die op onze site gebruikt worden:

 • Necessary cookies: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Zij zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.
 • Preferences cookies: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze site verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we uw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door u geselecteerde sitevoorkeuren te onthouden. Indien u deze cookies weigert, kan dit leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een trage werking van de site.
 • Statistics cookies: Deze cookies stellen KanopoloShop in staat te leren over uw voorkeren en uw surfgedrag. Hiermee kan KanopoloShop zijn producten en services verbeteren.
 • Marketing cookies: deze cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw sociale netwerken en om content van onze site via sociale media te delen. Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan uw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze site. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van uw persoonsgegevens in. Indien u deze cookies weigert, krijgt u mogelijk advertenties te zien die niet zo relevant zijn voor u, kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en/of kunt u geen content delen via sociale media.


U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de “Cookie-instellingen”  van onze site.


Wijzigingen in ons beleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze site posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. 


Vragen

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Indien u contact met ons opneemt, met een klacht over privacy, zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens waaronder KanopoloShop valt.


0
false
false
true
Remove
Change
tr